Prijava na vpis v programe izobraževanja odraslih

Loading...
SSI – Srednje strokovno izobraževanje (4-letni program)
PTI – Poklicno tehniško izobraževanje (2-leti program po končanem 3-letnem SPI)
SPI – Srednje poklicno izobraževanje (3-letni program)
NPI – Nižje poklicno izobraževanje (2 oz. 2,5-letni program)